Predaj, servis a regenerácia akumulátorov

Servisná činnosť

 • Pravidelné prehliadky a revízie – zabraňujú väčším zvadám a zvyšujú prevádzky schopnosť a spoľahlivosť
 • Odborné servisné zásahy u zákazníka alebo v našich dielenských priestoroch
 • Montáž a demontáž príslušenstva
 • Regenerácia a pravidelné dolievanie prípravkom POWER BATT
 • Kapacitné skúšky – meranie celkovej kapacity
 • Servisné nabíjanie
 • Čistenie akumulátorov

Ponúkame na predaj

 • Priemyselné trakčné akumulátory typu PzS a PzB – vysokozdvižné a nízkozdvižné elektrické vozíky
 • Trakčné bloky – čistiace stroje, zdvižné plošiny, člny atď.
 • Štartovacie akumulátory – osobné a nákladné automobily
 • Záložné cyklické akumulátory – fotovoltaika, záložné zdroje atď.
 • Záložné olovené akumulátory j- núdzové osvetlenie, UPS atď.
 • Nabíjačov rôznych nabíjacích kriviek
 • Príslušenstvo akumulátorov a nabíjačov
 • Regeneračný prípravok olovených akumulátorov POWER BATT

Čo je POWER BATT?

Regeneračný prípravok na ošetrenie olovených akumulátorov – trakčné, staničné, fotovoltaické a iné olovené akumulátory
POWER BATT PLUS

regenerácia slabších funkčných akumulátorov

POWER BATT prevent

preventívne ošetrenie akumulátorov pravidelným nalievaním pri prehliadkach predlžuje životnosť a prevádzky schopnosť

POWER BATT start

štartovacie akumulátory dolievanie miesto destilovanej vody predlžuje životnosť a prevádzky schopnosť

aligatorr automotive_aligatorr.sk

Odborná prehliadka a pravidelný servis

Cieľom pravidelných prehliadok batérií je zabezpečenie ich bezporuchového a bezproblémového používania. Včasným poukázaním na nedostatky a nesprávne návyky pri používaní, docielime dlhšiu životnosť a prevádzkyschopnosť batérií a nabíjačov. Akékoľvek nečakané poruchy môžu byť pri výpadkoch a prevádzke nepriaznivý finančný dopad. Pravidelný servis bude pre Vás úsporným riešením, ktorým si môžete zaistiť viac prevádzkovej istoty bez neočakávaných výpadkov, ale hlavne bezpečné používanie vašich zariadení. Pre zistenie aktuálneho stavu batérie ponúkame vykonanie odbornej prehliadky.

Na základe našich zistení vyhodnotíme stav techniky a prevádzky a odporučíme najoptimálnejšie riešenie s návrhom prípadných opráv.

Pre zabezpečenie bezproblémovej a bezpečnej prevádzky trakčnej batérie je nemenej dôležitá jej čistota. Preto vykonávame pri odbornej prehliadke batérie aj jej očistenie. Čistota batérie je nevyhnutná nielen z hľadiska vzhľadu, ale hlavne preto, aby sa zabránilo úrazom a hmotným škodám, rovnako tak aj skráteniu použiteľnosti batérie. Čistenie povrchu článkov, nosičov pólových vývodov, je nevyhnutné pre úspešné zachovanie potrebnej izolácie medzi článkami, cudzími vodivými časťami a pre uzemnenie. Okrem toho zabráni škodám spôsobenými koróziou a blúdivými prúdmi. Usadzovanie prachu na batérii závisí od umiestnenia a doby použitia, ale nemožno mu zabrániť. Malé množstvo elektrolytických častíc, unikajúcich v priebehu nabíjania batérie vytvára na povrchu batérie viac alebo menej vodivú vrstvu. Táto vrstva umožňuje vznik tzv. blúdivých prúdov. Výsledkom je zvýšené a rozdielne samovybíjanie článkov a následne celých blokov batérie. Rozdielne samovybíjanie článkov má za následok poškodenie článkov a následnú potrebu ich výmeny.

Súčasťou očistenia batérie sú tieto úkony:

 • Neutralizácia povrchu batérie prostriedkom na to určeným
 • Očistenie povrchu batérie parným čističom v zmysle smernice ZVEI
 • Odsatie tekutiny z nosiča
 • Odvoz odsatej tekutiny

Odborná prehliadka pozostáva

 • Meranie napätia všetkých článkov a meranie celkového napätia batérie
 • Kontrola hladiny elektrolytu
 • Meranie hustoty elektrolytu
 • Meranie teploty elektrolytu
 • Meranie izolačného stavu nosiča (obalu) batérie podľa EN 502 72-3
 • Vizuálna kontrola obalu batérie – nosiča
 • Kontrola a skúška funkčnosti príslušenstva batérie – Aquafill, TrakAir
 • Skúška a dotiahnutie spojov článkov momentovým kľúčom
 • Kontrola pripojovacieho kábla, konektora, prepojok
 • Vyhodnotenie stavu batérie

Revízia batérií 2 x ročne

Revízia batérií sa vykonáva spravidla 2-krát za rok, prípadne 1-krát, v závislosti od typu prevádzky.

Čo zahŕňa cena prehliadky?

Cena za prehliadku batérií, ktorej súčasťou je očistenie povrchu batérie a odsatie nosiča je odvodená z odpracovaného času a materiálnych prostriedkov, ktoré technik pri odbornej prehliadke využíva. 

V cene prehliadky je zahrnuté využitie najmodernejších meracích a diagnostických prostriedkov, ktorými zisťujeme aktuálny technický stav prevádzkovaných batérií. V cene je tiež zahrnutý aj čistiaci prostriedok, ktorým sa vykonáva neutralizácia povrchu batérie a jej dokonalé očistenie. Samozrejmosťou je odsatie pretečenej tekutiny z nosiča a jej odvoz. Rovnako je v cene prehliadky zhrnutá aj spotreba destilovanej vody, ktorú používa technik do svojho parného čističa.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č.: 0905 285 408 alebo na servis@aligatorr.sk .

Cena za prehliadku batérie je teda konečná, bez ďalších skrytých nákladov. Technici majú vo svojich servisných vozidlách k dispozícii väčšinu náhradných dielov, ktoré môžu v prípade dohody použiť pri opravách zistených nedostatkov okamžite, bez potreby ďalšieho príjazdu a zvýšených nákladov.

Pri vykonanej prehliadke ponúkame okamžité odstránenie zistených drobných nedostatkov, bez účtovania normohodiny, iba za cenu použitého náhradného dielu.

Máte otázku?

Napíšte nám, radi Vám obratom odpovieme.

Menu